WOFL 2019

(English below)

NEW MEANS NEW!
met Stacey Campbell and Arleen Westerhof

Het thema van deze eerste Women on the Frontlines conferentie van 2019 is “New means New!”. God gebruikt vrouwen op een geheel nieuwe manier en over de hele wereld zijn er nieuwe deuren en kansen voor vrouwen om hun plaats in te nemen. Er is nog nooit een tijd zo rijp geweest voor verandering als nu!

Arleen Westerhof: “Stacey Campbell is niet alleen een goede vriendin, maar m.i. is zij een van de meest unieke hedendaagse profeten. Haar profetische gave reikt veel verder dan alleen maar profetische woorden voor mensen. Zij profeteerde over de beweging van God in Toronto met John Arnott jaren voordat het gebeurde. Ook profeteerde zij over de beweging van God in Brownsville in de VS, dat paus Franciscus de volgende paus zou zijn terwijl hij nog steeds aartsbisschop van Buenos Aires was, enz. Ze is altijd al een voorloper geweest in het weten wat God gaat doen en zij is voor veel mensen een echte profetische moeder.

Hoewel Stacey en ik meerdere keren in het buitenland hebben samengewerkt, is dit de eerste keer dat we samen zullen dienen in mijn thuisland Nederland.

Ik ben er heel enthousiast over en ik nodig je hier van harte voor uit! “

Klik hier om te registreren

Datums en tijden
Vr 15 maart, 19.30 – 22.00 uur; Za. 16 maart, 10.00 – 17.00 uur

Plaats
Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht, Nederland.

Het Dominion Centre is 15 minuten met de trein vanaf Schiphol International Airport in Amsterdam. De dichtstbijzijnde metro halte is Van der Madeweg.

Prijs
Gehele conferentie 45 euro; vrijdag 20 euro; zaterdag 30 euro

Hotels
Postillion Hotel Amsterdam (Op 12 min. loop afstand van het Dominion Centre)

Bastion Hotel Amsterdam Amstel (Op 12 min. loop afstand van het Dominion Centre)

(Marriot) Courtyard Amsterdam Arena Atlas (Op 30 min. loopafstand van het Dominion Centre)

Holiday Inn Express  Amsterdam Arena Towers (Op 25 – 30 min. loopafstand van het Dominion Centre)

 

 

NEW MEANS NEW!
With Stacey Campbell and Arleen Westerhof

The theme of this first Women on the Frontlines conference for 2019 is “New means New!” God is using women in a whole new way and all over the world there are new doors and opportunities opening up for women to take their place. There has never been a time more ripe for change than now!

Arleen Westerhof: “Not only is Stacey Campbell a dear friend, but I think that she is is one of the most unique prophets alive today. Her prophetic gift extends way beyond just prophetic words for people. She prophesied about the move of God in Toronto with John Arnott years before it happened. She also prophesied about the move of God in Brownsville, USA, that Pope Francis would be the next pope while he was still Archbishop of Buenos Aires, etc. She’s always been ahead of the curve in knowing what God is going to do next and is a true prophetic mother to many.

While Stacey and I have worked together abroad, this is the first time that we’ll be ministering together in my home nation of the Netherlands.

I’m very excited and warmly invite you to come and join us!”

 

Click here to register

Dates and times 
Fri. Mar. 15th, 7.30 – 10.00 pm; Sat. Mar. 16th, 10.00 am – 5.00 pm

Location 
Dominion Centre, Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht, Netherlands.

The Dominion Centre is 15 mins. by train from Schiphol International Airport in Amsterdam. The nearest metro station is Van der Madeweg.

Price 
Entire conference 45 Euros; Friday only 20 Euros; Saturday only 30 Euros

Hotels
Postillion Hotel Amsterdam (12 mins. walk from the Dominion Centre)

Bastion Hotel Amsterdam Amstel (12 mins. walk from the Dominion Centre)

(Marriot) Courtyard Amsterdam Arena Atlas (25 – 30 mins walk from the venue/ 8 mins. by metro)

Holiday Inn Express  Amsterdam Arena Towers (25 – 30 mins walk from the venue/ 8 mins. by metro)

 

 

Share